Prima Contact Harta
 Română  English
 
 
Prima / Publicaţii / PUBLICAŢII PE TEMATICĂ ENERGETICĂ
PUBLICAŢII PE TEMATICĂ ENERGETICĂ
 
   
imprimare
Surse energetice din biomasă
Tatiana ROTARU
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 1, martie 2007, pag. 46-47


Поиски нефти и газа в Республике Молдова следует возобновить
Acad. A.V. DRUMEA
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 4, decembrie 2007, pag. 46-48


Sectorul energetic al Republicii Moldova
Acad. Valeriu CANŢER
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 1, februarie 2009, pag. 49-51


Obţinerea hidrogenului în celulele solare pe bază de pigmenţi
Ion MARIN, doctorand, Laboratorul Chimie Cuantică şi Cinetică Chimică, Institutul de Chimie al AŞM
AKADEMOS, Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, Nr. 1, februarie 2009, pag. 86-88


Sorgul - o soluţie pentru ecologie, sănătate publică şi economie

Gheorghe MORARU, dr. în ştiinţe agricole, şef al Laboratorului culturilor de sorg din cadrul Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 2-3.


Putem avea cărbunele nostru
Ion DRAGAN, fermier, s. Bursuceni, Sângerei, SC “Madocris-D” SRL, beneficiar şi cofinanţator al proiectului “Implementarea tehnologiei de procesare a biomasei de sorg zaharat în scopul fabricării sucului alimentar si a produselor derivate”, coordonat de Institutul de Tehnologii Alimentare al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 5.


Sorgul zaharat este lider în absorbţia bioxidului de carbon
Radu CERNEI, dr. în ştiinţe agricole, director al Filialei Cahul a Institutului de Porumb şi Sorg, s. Roşu
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 6.


Am putea importa cu 20% mai puţină benzină
Valerian CEREMPEI, dr. în ştiinţe tehnice, vicedirector pentru probleme de ştiinţă a Institutului de Tehnica Agricola „Mecagro” al AŞM
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Decembrie 2008, pag. 8.


Suntem în alertă – soluţiile energetice alternative au devenit o prioritate
dr. Ghenadie Cernei, Director General al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Martie 2009, pag. 1-2.


Agricultura poate asigura securitatea energetică
Ion Hăbăşescu, dr. habilitat, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Martie 2009, pag. 3.


Investiţi în energie regenerabilă!
Tamara POTLOG, dr. în ştiinţe fizico-matematice, conf. univ. Facultatea de Fizică, Universitatea de Stat din Moldova
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Martie 2009, pag. 4-5.


Sistem de pompare pentru irigarea mică folosind energia electrică eoliană
Ion Sobor, conf. univ., dr. ing., director Centrul universitar "ENERGIE plus"
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Martie 2009, pag. 6-7.


Oportunitatea utilizării tehnologiei de biodigestoare
Dumitru Braga,Magistru оn energetică, Asistent Tehnic OFC
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Martie 2009, pag. 8.

Energia solară – formă de energie regenerabilă
A. Şelaru, "Anstec-Met" SRL, rezident al Parcului Ştiinţifico-Tehnologic "Academica"
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Martie 2009, pag. 9.


Biomasa - alternative reale pentru securitatea energetică, ecologică şi dezvoltarea durabilă a ţării, şi nu basme pentru Moldova
Mihail Cuiban, director tehnic "Bioprodagro" SRL, rezident al Parcului Ştiinţifico-Tehnologic "Academica"
INNO VIEWS, Buletin Informativ - Analitic, Martie 2009, pag. 10.

Растительное сырье для получения горючесмазочных материалов и энергетическая и экологическая безопасность Республики Молдова
академик АНМ Г. ДУКА, конф., д.т.н А. КРАЧУН, проф., д.т.н T. САЖИН
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 1 (31), februarie 2007, pag. 38-44.


Климатическая оценка ветрового режима в Республике Молдова
Галина Млявая, научный сотрудник лаборатории климатологии, Институт Экологии и Географии АН РМ
Mediul Ambiant, Revistă ştiinţifică, de informaţie şi cultură ecologică, Nr. 4 (34), august 2007, pag. 8-11.


Development of bioenergy in Moldova
I. Timofte, N. Timofte, Institute of Power Engineering of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova; V. Brega, Institute of Ecology and Geography of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (10), 2009 (http://ieasm.webart.md)


Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional
I. Comendant, Institutul de Energetică al AŞM
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (10), 2009 (
http://ieasm.webart.md)

Передача электрической энергии по длинным линиям
Берзан В.П., Римский В.К., Пацюк В.И.,Узун М.Н., Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (10), 2009
(http://ieasm.webart.md)

О развитии когенерации в Республике Молдова
Максимук Е.П., Институт прикладной физики АНМ, г. Кишинев
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (10), 2009
(http://ieasm.webart.md)

Перспективы применения в Республике Молдова солнечных нагревателей воды санитарно-бытового назначения
Ермуратский В.В., Постолатий В.М., Институт энергетики АНМ,
Коптюк Э.П., Heliomax S.R.L., Кишинёв
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (10), 2009
(http://ieasm.webart.md)

Этапы проведения энергетических обследований жилищно-коммунальных хозяйств и энергопотребляющих объектов
Н.С. Бодруг, Н.Н. Храмцова, Амурский государственный университет, г. Благовещенск
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (10), 2009
(http://ieasm.webart.md)

Энергетическая стратегия развития агропромышленного комплекса в условиях кризиса
Бурдо О.Г., Буйвол С. М. , Одесская национальная академия пищевых технологий, Бандура В.Н., Винницкий государственный аграрный университет
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (9), 2009
(http://ieasm.webart.md)
Актуальность совершенствования тарифной политики в энергетике и смежных отраслях экономики
В.М. Постолатий, Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (9), 2009
(http://ieasm.webart.md)

Исследование режимов южного региона  электрических сетей 110 кВ при отключении   ВЛ – 400 кВ    МГРЭС – Вулканешты
В.М. Постолатий,   Е.В.  Быкова, Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (9), 2009
(http://ieasm.webart.md)

Классификация метеорологических сценариев для использования в предикторах энергопотребления жилых массивов города
Вороненко Д. И., Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 3 (8), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă
A.Guţu, E.Radjbhandari, Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 3 (8), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Комплексная биоэнергетическая установка
М.Тыршу, Н.Константинов, М.Узун, Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 3 (8), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Modelul matematic “linie electrică – instalaţie eoliană”
V. Merenco, doctorand IE AŞM
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 3 (8), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Перспективы развития солнечной энергетики
Дорошенко А.В.,. Шестопалов К.А., Одесская государственная академия холода
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (7), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Производительнось солнечных нагревателей воды ёмкостного типа с гибким полимерным абсорбером
Ермуратский В.В., Капралов А.И, Институт энергетики Академии наук Молдовы
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (7), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Минимизация стоимости ветродвигателей с вертикальным ротором
Анисимов В.К., Институт энергетики АН Молдовы
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (7), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Особенности работы электрического генератора на нагрузку типа теплицы
Анисимов В.К., Институт энергетики АН Молдовы
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (7), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Повышение энергетической эффективности теплонасосной установки  на диоксиде углерода в системе комбинированного теплоснабжения за счет оптимизации ее системы управления
Шит Б.М., Журавлев А.А., Шит М.Л., Институт Энергетики АН Молдовы
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (6), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Ветродвигатели  для  ветроэлектрических  установок
Бырладян А.С., Институт Энергетики АН Молдовы
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (6), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Пути повышения энергетической эффективности при сушке дисперсных продуктов
О.Г. Бурдо, Ю.А. Казмирук, Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (6), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Оценка  возможностей  солнечной  энергетики  на основе точных наземных измерений солнечной радиации
А. Акулинин, В. Смыков, Институт прикладной физики АН Молдовы
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (6), 2008
(http://ieasm.webart.md)

Уточнённая методика расчёта режимов работы солнечных нагревателей воды ёмкостного типа
Ермуратский Василий, Ермуратский Владимир, Институт энергетики АНМ, Ермуратский П., Московская государственная академия тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (6), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Эффективность применения плоских рефлекторов в  гелиоустановках
Ермуратский Василий, Ермуратский Владимир, Институт энергетики АНМ, Ермуратский П., Московская государственная академия тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (6), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Анализ структуры топливоснабжения и выбросов диоксида углерода  в энергосекторе Молдовы с позиций энергетической безопасности
Быкова Е.В., Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (6), 2008
(http://ieasm.webart.md)
Optimizarea fiabilităţii sistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor agricoli
Irina  Lupuşor, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (5), 2007 (
http://ieasm.webart.md)
Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare
I. Comendant, A. Sula, S. Robu, Iu. Dupleva, Institutul de Energetică al AŞM
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (5), 2007
(http://ieasm.webart.md)
Анализ тенденций изменения индикаторов энергетической безопасности  Молдовы  за 1990-2005
Быкова Е.В., Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (4), 2007
(http://ieasm.webart.md)

Растительное сырье для получения ГСМ и энергетическая безопасность Республики Молдова
Г. Дука, академик АНМ,  А. Крачун, д.т.н., АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (4), 2007
(http://ieasm.webart.md)
Динамическая  модель «Потребление Электроэнергии – ВВП» для Республики Молдова
Шит Б.М., Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (4), 2007
(http://ieasm.webart.md)
Caracteristicile radiaţiei solare pe teritoriul Republicii Moldova
Corina Guţu, doctorand, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (4), 2007
(http://ieasm.webart.md)
Sisteme de răcire a laptelui şi de păstrare a fructelor şi legumelor cu consum redus de energie
d.h.ş.t., prof. univ. L. Volconovici, UAŞM; d.h.ş.t., prof. univ. M. Chiorsac, UTM; cerc.şt. Turcuman L., AŞM; doctorand  A. Volconovici, AŞM; lect. asis. D Oprea, UTM; lect. asis. V. Rotari, UAŞM; S. Slipenchi, UAŞM
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (4), 2007
(http://ieasm.webart.md)
Технико-экономическая эффективность использования тепловых насосов на ТЭЦ
Журавлев А.А., Шит М.Л., Зубатый А.Л., Попонова О.Б., Шит Б.М., Тимченко Д.В.
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (4), 2007
(http://ieasm.webart.md)
Programul Naţional de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru anii 2006-2010
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (3), 2006
(http://ieasm.webart.md)
Национальная программа  по использованию возобновляемых  источников  энергии на 2006-2010 гг.
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (3), 2006
(http://ieasm.webart.md)
Legea cu privire la energia regenerabilă
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (3), 2006
(http://ieasm.webart.md)
Закон о возобновляемой энергии
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (3), 2006
(http://ieasm.webart.md)

Strategia  energetică a  Republicii  Moldova pe  termen  lung,  aliniată la  obiectivele  energetice ale  uniunii  europene
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (3), 2006
(http://ieasm.webart.md)

Стратегия освоения возобновляемых источников энергии в Республике Молдова до 2010 гг. и  на  последующую перспективу
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 2 (3), 2006 (
(http://ieasm.webart.md)

Сравнительный анализ  экологических индикаторов Молдовы  и  других стран СНГ
Быкова Е.В., Институт энергетики АН Молдовы
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (2), 2006
(http://ieasm.webart.md)
Подходы к формированию системы экологических индикаторов как составляющей    системы индикаторов энергетической безопасности
Быкова Е.В., Кириллова Т.И., Институт энергетики АН Молдовы; Царану М.Х., Министерство окружающей среды
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (2), 2006
(http://ieasm.webart.md)
Posibilităţile potenţiale şi perspectivele dezvoltării înterprinderilor mici din sectorul energetic
Nina Făuraş, lector superior a  catedrei „Manajement” ULIM
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (2), 2006
(http://ieasm.webart.md)

Некоторые аспекты образования единого рынка ЕС «Еврэлектрик» и Молдовы среди  стран СНГ
Постолатий В.М., Институт энергетики Академии наук Республики Молдова
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (2), 2006
(http://ieasm.webart.md)

Оптимизация платежей на рынке электроэнергии
Ф.Т. Алескеров, Институт Проблем Управления им. “В.А. Трапезникова”, РАН, Россия; Б. М. Шит, Институт Энергетики АНМ, Республика Молдова,
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (2), 2006
(http://ieasm.webart.md)

Аспекты проблемы энергетической безопасности  Республики Молдова
Дука Г.Г., Академия Наук Республики Молдова, Постолатий В.М., Е.В.Быкова, Институт энергетики Академии наук Республики Молдова
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (1), 2005
(http://ieasm.webart.md)

Проектирование закона управления системой регулирования подачи топлива парового котла с учетом требований экономии энергоресурсов при управлении
Журавлев А.А., Шит М.Л., Попонова О.Б., Шит Б.М., Институт энергетики АНМ
Revista Electronică „Problemele Energeticii Regionale”, Nr. 1 (1), 2005 (
(http://ieasm.webart.md)
Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima   Contact   Harta
vizitatori: 697162
sus
B2B and B2C solutions , Branding & Graphic Design Services,Website Design and Development , E-Commerce Systems,Software Application Architecture and Development,Multimedia solutions , 2D/3D modeling & animation solutions,Video & Post Production Creat de Trimaran
 
Profilul energetic al tarii   /   Cadrul legislativ   /   Studii de caz   /   Profiliurile INP/CN   /   Planuri de afaceri   /   Constientizare   /   Publicaţii   /   Noutati
Tel. +373 22 232247   /  Fax. +373 22 232247

Adresa: Str. Mitropolit Dosoftei 156a, bir. 37, mun. Chisinau, Republica Moldova